Cases 

Jordemødres erfaringer med at føde i fødekar fra FJORDBLINK.

Vi har gennem årene samlet forskellige udtalelser omkring vores kar set fra en professionel synvinkel. Her er lidt udtalelser fra forskellige danske og internationale jordemødre.

I Århus er vi meget glade for at bruge Fjordblinks fødekar som smertelindring og til vandfødsler. Det er dejligt stort for kvinden, så hun kan skifte stillinger. Og vi som jordemødre er glade for, at vi kan stille på det i højden, så vi passer på vores arbejdsstillinger. Tak til et godt dansk firma for at udvikle et produkt, som er fremragende til normale fødsler.

Sara Kindberg, Jordemoder, cand.scient.san, ph.d
Aarhus Universitetshospital

Stort rummeligt kar med mulighed for bevægelse, der gør det let at finde den bedste stilling. Karret er meget pålideligt, og det er godt, det ikke har mange ”krummelurer”, for så er det lettere at gøre rent. Derfor er det godt, at forsyningssøjlen er en separat enhed. Dejligt at der er god plads til personalets ben og fødder.

Jordemoder Jette Ravnkjær og Dorthe Svane, Esbjerg Sygehus

Fødende og jordemødre på Randers Centralsygehus har igennem flere år haft fornøjelse af fødekar fra Fjordblink.

Jordemødrene har fra start været med i design og udvikling af karrene og har derfor haft en særlig interesse i dels at anvende dem, men også haft en interesse i at forbedre de første ”udgaver”.

Det er vigtigt, at de fødende føler sig godt tilpas og omgivet af vandet på en måde, så de føler sig smertelindret blot ved at opholde sig i karrene. Over halvdelen af de fødende i Randers bliver smertelindret i vand. For de kvinder, som vælger at føde i vand, er det vigtigt, at karrene giver dem fornemmelse af plads og komfort samtidig med tryghed. Karret må ikke være for lille, ej heller for stort. Begge dele opfylder karrene fra Fjordblink. Fra de fødende, som har anvendt karrene, har vi kun positive tilbagemeldinger.

Det har været afgørende for arbejdspladsen, at karrene har hæve- sænkesystem, således at de passer til enhver ”størrelse” jordemoder. Arbejdsmiljø hvad angår arbejdsstillinger er i focus i disse år, og Fjordblinks kar er i høj grad i stand til at leve op til tidens krav desangående. Vi kan kun give karrene fra Fjordblink vore bedste anbefalinger.

Tidl. chefjordemoder Lene Hougaard-Enevoldsen
Randers Centralsygehus

FJORDBLINK fødekar er flotte og elegante som en svane. Det er en fordel der er god plads til den fødende kvinde fordi karret er dejlig bredt. Karret er rummelig og uden ret mange dikke-darer hvilket gør det let at rengøre efter brug.

Fødeafdelingen på
Regionshospitalet Horsens

Odder Centralsygehus´ gyn/obstetriske afdeling har siden sidst i firserne anvendt badekar som smertelindring i udvidningsfasen af fødslen. Badekarret blev hurtigt en helt uundværlig del af de tilbud, vi anvendte til de fødende kvinder.

Gennem de sidste 5 år har 60% af alle kvinder været i badekar under deres fødsel. Det er jordemødrenes helt klare fornemmelse, at det varme vand virker beroligende og smertelindrende. Dette understøttes af undersøgelse omkring kvindernes oplevelser.

Vi har herudover haft vandfødsler i 7 år. Antallet af fødsler i vand steg til 12%, da vi fik badekarret fra Fjordblink. Stigningen kom som følge af, at kvinderne synes, de lå/sad rigtig godt i badet, og at de oplevede bedre bevægelsesfrihed. Varmen fra vandet gjorde, at de kunne slappe bedre af i vepauserne.

I de sjældne tilfælde, hvor der under fødslen opstår problemer, har vi hurtigt kunnet få den fødende op. Fastsiddende skuldre har vi kunnet klare ved, at kvinden kommer op at stå med det ene ben på kanten.

Blandt jordemødrene var der stor tilfredshed med at arbejde ved Fjordblinks badekar. På fremvisning af fødestuer var badekarret altid et centralt emne, hvor kvinderne næsten samstemmende gav udtryk for, at det så dejligt ud, og at det ville de gerne benytte under deres fødsel.

Chefjordemoder Ann Fogsgaard
Odder Centralsygehus